Język specjalistyczny w tłumaczeniach – największe wyzwania i sposoby na ich pokonanie

Tłumaczenie języka specjalistycznego
2023-08-09 rOScuINE

Na czym polega tłumaczenie języka specjalistycznego?

Tłumaczenie języka specjalistycznego jest zadaniem wymagającym dużych umiejętności i cierpliwości.

Tłumacze specjalistyczni muszą posiadać wiedzę i rozumieć nie tylko temat, ale również specyficzne pojęcia, skróty, terminy i zwroty charakterystyczne dla danej dziedziny. Jakie są największe wyzwania tłumaczenia języka specjalistycznego i jak można je pokonać? W tym artykule przedstawiamy kilka rozwiązań.

Wyzwanie 1: Specyficzny terminologia

Język specjalistyczny jest zwykle obszerny i wypełniony specyficznymi terminami i skrótami, które mogą posłużyć dla zwykłego obywatela za bariery językowe. To wyzwanie żąda przygotowania twórczego i też operowania wieloma słownikami specjalistycznymi.

Sposobem na radzenie sobie z trudną terminologi jest korzystanie z odpowiednich źródeł, takich jak specjalistyczne słowniki lub terminologia branżowa. Dodatkowo, tłumacz może skorzystać z pomocy ekspertów, np. lekarzy, inżynierów czy prawników, którzy pomogą w zrozumieniu specyfiki dziedziny, co ułatwi tłumaczenie.

Wyzwanie 2: Zrozumienie kontekstu

W dziedzinach takich jak prawo, medycyna czy technika, zrozumienie kontekstu jest kluczowe dla stworzenia dobrego tłumaczenia. Tłumacz musi koniecznie opanować terminologie wszystkich dziedzin, w których podejmuje się tłumaczenia, ponieważ to tylko wtedy będzie w stanie w pełni zrozumieć kontekst, w jakim pojawiają się specyficzne wyrażenia.

Wyzwanie 3: Trudność w znalezieniu równoważników

Niektóre wyrażenia lub terminy specjalistyczne nie mają prostych odpowiedników w innym języku. Tłumacze często muszą stworzyć kreatywne rozwiązania, aby pokonać tę trudność.

W takiej sytuacji świetnie sprawdzą się wyspecjalizowane narzędzia, takie jak glosariusze, zbiory fraz i terminów specjalistycznych, które mogą pomóc w znalezieniu odpowiednich wyrażeń w danym języku.

Wyzwanie 4: Ujednolicenie terminologii

W przypadku dużych projektów lub firm, które wytwarzają produkty w kilku językach, ważne jest zachowanie spójności terminologii w różnych tłumaczeniach. Tłumacz musi wtedy zachować jednolity styl i konsekwencję terminologiczną, co jest rzeczą niełatwą.

Sposobem na radzenie sobie z tym wyzwaniem jest korzystanie z narzędzi CAT – czyli Computer Assisted Translation, którego użycie pozwala zachować terminologie, spójność terminologiczną, a także zaoszczędzić sporo czasu.

Wyzwanie 5: Instytucjonalne wymagania i procedury

Tłumaczenie języka specjalistycznego jest właściwie złożona procedura, w której pojawiać mogą się nonsensowne wymagania ze strony instytucji lub wymóg koniecznej akceptacji przez ekspertów.

Rozwiązaniem w tego typu sytuacjach jest skierowanie zapytań, czy otrzymanie specjalistycznej pomocy, tak by akceptacja instytucji była szybsza i dostarczenie dokumentów nie nastręczało problemów.

Wnioski

Tłumaczenie języka specjalistycznego jest wymagające i trudne, ale skorzystanie z odpowiednich narzędzi oraz pomocy ekspertów może przynieść znaczne ułatwienia. Ważne jest, aby tłumacze specjalistyczni zrozumieli wymagania dziedziny, a także dowiedzieli się jak najwięcej na jej temat. Liczenie na samo zrozumienie terminów jest jedynie naiwnością i może przynieść jedynie skutki odwrotne do zamierzonych.

 

Tłumaczenie języka specjalistycznego
Tłumaczenie języka specjalistycznego
Zapraszamy do kontaktu i darmowej wyceny
WYCENA ONLINE